مکان شما : صغحه نخست گواهینامه IQS

  طی تفاهم نامه منعقده فیمابین موسسه هادی و آکادمی IQS انگلستان منبعد کلیه دانشجویان این موسسه که موفق به اخذ مدرک هادی می شوند ، بدون شرکت در هیچ آزمون تعیین سطحی امکان بهره مندی از مدارک بین المللی آکادمی IQS را خواهند داشت اخذ این مدرک که مرجع صادر کننده آن مجموعه بین […]

تلفن مشاوره مشاوره رایگان