اجاره فضا موسسه هادی اقدام به اجارهی فضا کرده است که در راستای اجرای کلاس های اموزشی است ودر نظر دارد کلاس های خود را برای اموزش در زمینه های مختلف کرایه میدهد در ادمه مطلب به چند تا از کلاس های اموزشگاه اشاره میکنیم  در جهت نیاز سازمان ها موسسات،ادارات و اشخاص به فضای […]

تلفن مشاوره مشاوره رایگان