مقایسه نرم افزار MSP و Primavera مدیریت پروژه، شامل بکارگیری چهار عامل اساسی زیر به منظور رفع نیازهای پروژه است . دانش  Knowledge   Skillsمهارتها Toolsابزار Techniquesتکنیکها نقش ابزار مناسب در پیشبرد اهداف مدیریت پروژه انکارناپذیر است. در واقع پس از طراحی سیستم مدیریت پروژه در سازمان، به کارگیری ابزار مناسب در این سیستم، یکی

تعریف پروژه مجموعه تلاش های م قتو ی برای تحقق یک تعهد در ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات مشخص میباشد. مجموعه ای از فعالیته ف ال ا برای دستیابی به منظور خاص یا هدف خاص انجام میگیرد. مجموعه اقدامات و عملیات خاص که دارای روابط منطقی با یکدیگراست بوده و برای نیل به هدف

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

تعداد ساعات دوره : 24 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 450,000 تومان
مدرس دوره : مهندس میثمی مشاهده رزومه - مشاهده دوره ها

دوره آموزشی کنترل پروژه MSP

تلفن مشاوره مشاوره رایگان
کلیک کنید تماس با ما در واتس اپ