مکان شما : صغحه نخست آموزش هتل داری

دوره آموزشی مدیریت هتلداری

تعداد ساعات دوره : 100 ساعت ساعت
نوع گواهینامه : مدرک وزارت علوم
نوع دوره : حضوری ، مجازی
قیمت : 500,000 تومان
مدرس دوره : دکتر جواد فقیهی پور مشاهده رزومه - مشاهده دوره ها

دوره آموزشی هتل داری با مدرک رسمی وزارت علوم

تلفن مشاوره مشاوره رایگان