مدیریت فرهنگ سازمانی

مدیریت فرهنگ سازمانی

مدیریت فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی پدیده‌ای که مشهود نیست در عین حال هدایت‌ کننده رفتارهای سازمانی است. واژه فرهنگ در همه زبان‌ها معانی و مفاهیم متعدد دارد آنچه مورد بحث و معرفی از مفهوم فرهنگ به طور کلی و فرهنگ سازمانی به طور خاص است باورهای ناملموسی است که بر رفتارهای کارکنان سازمان‌ها تاثیر قابل ملاحظه می‌گذارد.

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است.

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌ رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است.

توصیه‌هایی جهت مدیریت فرهنگ سازمانی :

 

برای مدیریت کردن فرهنگ سازمانی توصیه‌های بسیار مطرح شده است که به طور خلاصه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 • فرهنگ جاری سازمان شناسایی شود.
 • ریشه‌ها و بنیاد چنین فرهنگی را پیدا کرد.
 • تناسب یا عدم تناسب و‌یژگی‌های فرهنگی موجود سازمان را در جهت تحقق اهداف و ماموریت سازمان مشخص نمود.
 • راه‌حل‌های تدریجی برای همسو‌سازی فرهنگ سازمان با ماموریت و اهداف سازمان جستجو نمود.
 • تغییرات فرهنگی سازمان را در راستای همسو شدن با هدف‌های سازمان ارزیابی نمود.
 • به طور مستمر در تقویت فرهنگ سازمان مطلوب، تدابیر لازم را بکار گرفت.

چنین فرآیندی را به عنوان مدیریت فرهنگ سازمانی می‌توان توصیه کرد. ضمناً لازم به ذکر است که هر چه عمر سازمان‌ها بیشتر و گذشته آنها طولانی‌تر باشد تغییر ویژگی ناهمسو فرهنگی آنها با استراتژی‌هایی که تحول‌گرا باشد دشوار‌تر است

بنابر اهمیت تاثیر این پدیده غیر ملموس بر موفقیت سازمان‌ها، شناخت فرهنگ هر سازمان و تغییرات بلندمدت آن و خلاصه مدیریت فرهنگ سازمانی از ضرورت‌های مدیریت رفتار سازمانی است و این شناخت به ویژه برای مدیران ارشد که راهبردهای سازمان‌ها را رقم می‌زنند ضروری است. در همین راستا مؤسسه هادی اقدام به ارائه دوره مدیریت فرهنگ سازمانی نموده است. در انتهای دوره نیز امکان اخذ مدرک دارای مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون پرداخت وجه برای شرکت کنندگان مقدورمی باشد.

سر فصل های دوره
 • فصل اول: مفاهیم و تعاریف فرهنگ در سازمان ( هنجارها، ارزش‌ها، عقاید و باورها، ویژگی‌های فرهنگ، لایه‌های فرهنگ، شخصیت و فرهنگ، فناوری و فرهنگ )
 • فصل دوم‌: مفاهیم و تعاریف فرهنگ سازمانی ( شکل‌گیری فرهنگ سازمانی، عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی، اصول بنیادی فرهنگ سازمانی، فلسفه وجودی فرهنگ سازمان، اهمیت فرهنگ سازمانی، سطوح فرهنگ سازمانی، کارکردهای فرهنگ سازمانی، جوّ سازمانی و فرهنگ سازمانی، مدیریت فرهنگ سازمانی، تغییر فرهنگ در‌ سازمان، ارزیابی فرهنگ سازمانی )
 • فصل سوم‌: ابعاد و ویژگی‌های فرهنگ سازمانی ( دیدگاه‌های مختلف در خصوص ابعاد فرهنگ سازمانی، تفاوت قدرت سازمانی، متغیرهای مشترک ابعاد فرهنگ سازمانی، ویژگی های فرهنگ سازمانی )
 • فصل چهارم: گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی ( سنخ‌شناسی فرهنگ سازمانی، معیارهای ارزیابی طبقه‌بندی های فرهنگ سازمانی، گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین، گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی دنیسون، گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی کوک و لافرتی، گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی چارلز هندی، گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی شاین، گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی فیزی، گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی موژن، گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی دنیسن و اسپریترز، گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی فرهی، رویکردی نقادانه بر انواع گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی )
 • فصل پنجم: انواع فرهنگ سازمانی ( فرهنگ کار، فرهنگ سازمانی مبتنی بر کرامت انسانی، فرهنگ سازمانی دوسوتوان، فرهنگ دانش سازمانی، فرهنگ اعتماد، فرهنگ مشارکت، فرهنگ یادگیری، فرهنگ تسهیم دانش، فرهنگ سازمانی اخلاقی، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، فرهنگ نوآوری، فرهنگ نشاط در سازمان )
 • فصل ششم: فرهنگ حرفه‌ای ( فرهنگ سازمانی پلیس، فرهنگ سازمانی غیررسمی پلیس، فرهنگ حرفه‌ای دانشگاهیان، فرهنگ حرفه‌ای کتابداران، فرهنگ دانش‌محوری و توانمندی، فرهنگ استقلال‌گرایی )
 • فصل هفتم: پیشایندها و تعاملات فرهنگ سازمانی ( متغیرهای تحول‌ساز فرهنگ سازمانی، پیشایندهای فرهنگ سازمانی، تعاملات فرهنگ سازمانی )
 • فصل هشتم: پیامدهای فردی و شغلی فرهنگ سازمانی ( پیامدهای فردی فرهنگ سازمانی، پیامدهای شغلی فرهنگ سازمانی )
 • فصل نهم: پیامدهای سازمانی فرهنگ سازمانی ( مدیریت و رهبری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، نگهداشت کارکنان، انضباط سازمانی، بالندگی سازمانی، مسئولیت اجتماعی )
 • فصل دهم: جامعه‌پذیری سازمانی؛ ابزار آموزش فرهنگ سازمانی ( تعاریف و اهمیت جامعه‌پذیری سازمانی‌، برنامه جامعه‌پذیری انتظاری، تاکتیک های جامعه‌پذیری سازمانی، مولفه‌های موفقیت جامعه‌پذیری سازمانی )
 • فصل یازدهم: هوش فرهنگی؛ ابزار مدیریت تفاوت‌های فرهنگی ( مفهوم هوش فرهنگی، ابعاد هوش فرهنگی، مزایای هوش فرهنگی، مراحل رشد هوش فرهنگی، انواع شخصیت‌ها در هوش فرهنگی، پیشایندهای هوش فرهنگی، پیامدهای هوش فرهنگی )

مدرس دوره
 • دکتر جواد فقیهی پور

مدت برگزاری دوره
 • 8 تا 16 ساعت

تاریخ برگزاری دوره
 • تماس بگیرید

هزینه دوره
 • تماس بگیرید

گواهینامه های رایگان
 • اعطاء گواهینامه رسمی و مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

نمونه گواهینامه وزارت علوم
 • در زیر نمونه گواهینامه صادره را مشاهده می کنید .در این گواهینامه مدت زمان دوره به ساعت همراه با مهر وزارت علوم برای متقاضیان دوره مربوطه که در مرکز آموزشی هادی می گذرانند صادر می شود .
برچسب ها
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان
کلیک کنید تماس با ما در واتس اپ