دوره سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

کاربرد آموزش دوره سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

دوره سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست

همانطور که می دانید در دنیای بزرگ امروز، یکی از نگرانی ها،  رشد نامتوازنی است که در عمل اگر چه ممکن است دستاوردهای اقتصادی به همراه داشته باشد اما آسیب هایی چه بزرگ چه کوچک به دنبال داشته است. نگرانی های دنیای امروز، از توسعه ای ناپایدار است که محیط زیست انسان و جانوران و گیاهان را با تهدید روبرو کرده است. استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست، به سازمان ها کمک می کند که گام های درستی را در راستای توسعه ی پایدار بردارد.

با توجه به اهمیت این موضوع برای سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی، اقدام به ارائه دوره سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 شده است. در انتهای دوره نیز امکان اخذ مدرک سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015  دارای مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون پرداخت وجه برای شرکت کنندگان مقدورمی باشد.

مدت برگزاری دوره

 • 40 ساعت

مدرس دوره

 • دکتر محمدرضا صادقی بنیس- دکتری محیط زیست

هدف از اجرای دوره

 • شناخت فرآیند ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت کیفیت ISO 14001
 • ایجاد قابلیت ممیزی اثر بخش و نکات پیشرفته در انجام ممیزی در سیستم های مدیریت زیست محیطی
 •  الزامات صلاحیت و ارزیابی ممیزان
 • کاربردPDCA و ضرورت های بهبود.

مخاطبان دوره

 • مدیران، نمایندگان مدیریت، کارشناسان واحدهای سیستم ها، طرح و برنامه، بهبود و تضمین کیفیت
 • مشاوران سیستم های مدیریتی مختلف علی الخصوص مدیریت محیط زیست
 • افراد مایل به همکاری با شرکت های گواهی دهنده ی خارجی (ضروری)
 • سایر متخصصان، علاقمندان و افراد مرتبط با مباجث مدیریت شرکتها و سازمان ها

سرفصل های دوره

ممیزی صحیح هر بند استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست، بر اساس استاندارد ISO 19011:2011 شامل :

 • رهبری و تعهد
 • خط مشی
 •  شناسایی و ارزیابی جنبه ها و چرخه عمر محصول
 • تعهد به تطابق
 • اهداف محیط زیستی
 • طرح ریزی و کنترل های عملیاتی
 •  آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
 • ارزیابی عملکرد
 • پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
 • ارزیابی تطابق
 • ممیزی داخلی
 • بازنگری مدیریت
 • عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
 • بهبود مداوم

از طریق اصول استاندارد استاندارد ISO 19011:2011 شامل :

 • تهیه برنامه ممیزی
 • اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﯿﺰی
 • ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﯿﺰی
 • ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﯿﺰی
 • آﻏﺎز ﻣﻤﯿﺰی (جلسه افتتاحیه)
 • آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻤﯿﺰی
 • اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻤﯿﺰی
 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺰارش ﻣﻤﯿﺰی
 • اﺗﻤﺎم ﻣﻤﯿﺰی (جلسه اختتامیه)
 • اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﻤﯿﺰی
 • ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻤﯿﺰان

نکته : دوره با کارگاهها و ایجاد نقش های عملی در فضای ممیزی شونده و ممیزی کننده  برگزار می گردد.

گواهینامه های رایگان

 • اعطاء گواهینامه رسمی و مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

نمونه گواهینامه وزارت علوم

 • در زیر نمونه گواهینامه صادره را مشاهده می کنید .در این گواهینامه مدت زمان دوره به ساعت همراه با مهر وزارت علوم برای متقاضیان دوره مربوطه که در مرکز آموزشی هادی می گذرانند صادر می شود.

گواهینامه پایانی دوره هانمونه پشت گواهینامه

 

ثبت نام کنید پس از انتخاب بر روی افزودن به سبد خرید پایین کلیک کنید
جمع کل : 500,000 تومان
دوره های آموزشی مرتبط
سرممیزی HSE-14001
تعداد ساعات دوره : 40 ساعت
نوع گواهینامه : وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 500,000 تومان
مقالات مرتبط
مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست
مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست   امروزه با پیشرفت صنایع و گسترش فضای کسب و کار، سازمان ها و اداره ها برای جذب نیروی انسانی بیشتر تلاش می کنند. افزایش بهره وری و راندمان ...
نقش hse
سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) و نقش آن استقرار سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) در سازمان ها، شرکت ها و صنایع کوچک و بزرگ در جهان همواره بر اساس یکسری خطوط راهنما انجام گرفته که معمولاً، از ساختار مشابهی ...
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان