دوره توانمندسازی روانشناختی کارکنان

توانمندسازی روانشناختی کارکنان

توانمند سازی مفهوم جدیدی است که دراواخر دهه 80 توجه بسیاری از پژوهشگران، صاحب نظران و دست اندرکاران مدیریت و روان شناسی سازمانی را به خود جلب کرده است.توماس و ولتهوس برای اولین بار بحث توانمندسازی روانشناختی کارکنان را مطرح کردند. آنان توانمندسازی روانشناختی را حاصل انگیزشى درونى مى‌دانند. آنان با تأکید بر چند وجهى بودن توانمندسازى روانشناختى، ابعاد چهارگانه احساس معنى‌دار بودن، احساس شایستگى، احساس داشتن حق انتخاب و احساس موثر بودن را براى آن در نظر گرفته‌اند و اسپریتزر با انجام پژوهشى، نسبت به اندازه‌گیرى و اعتباریابى چهار بُعد مذکور اقدام نمود. سپس بُعد اعتماد را وتن و کمرون به استناد به پژوهش میشرا به چهار بُعد دیگر اضافه کردند.

توانمندسازى روانشناختى منابع انسانى را در پنج بُعد احساس شایستگى، احساس موثر بودن، احساس معنى‌دار بودن، احساس خودمختارى و احساس اعتماد مفهوم پردازى نمود. در واقع توانمندسازی روانشناختی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی به معنی آزاد کردن نیروها و قدرت درونی افراد و همچنین فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت‌ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی‌ها و شایستگی‌های کارکنان است.

دوره توانمندسازی روانشناختی کارکنان

با توجه به اهمیت این موضوع برای سازمان ها ، مؤسسه هادی اقدام به ارائه دوره توانمندسازی روانشناختی کارکنان نموده است. در انتهای دوره نیز امکان اخذ مدرک دارای مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون پرداخت وجه برای شرکت کنندگان مقدورمی باشد.

سر فصل های دوره
 • فصل اول: مفاهیم و تاریخچه توانمندسازی
 • فصل دوم‌:رویکردهای توانمندسازی
 • فصل سوم‌: ابعاد و مدل‌های توانمندسازی روانشناختی
 • فصل چهارم: توانمندسازی روانشناختی در مشاغل مختلف
 • فصل پنجم : پیشایندهای سطح فردی
 • فصل ششم : پیشایندهای سطح مدیران
 • فصل هفتم :پیشایندهای سطح سازمانی
 • فصل هشتم : پیامدهای روانشناختی
 • فصل نهم : پیامدهای نگرشی
 • فصل دهم : پیامدهای رفتاری
 • فصل یازدهم : پیامدهای فرانقشی
 • فصل دوازدهم : پیامدهای عملکردی
 • فصل سیزدهم : تعاملات سطح فردی
 • فصل چهاردهم : تعاملات سطح سازمانی

مدرس دوره
 • دکتر جواد فقیهی پور

مدت برگزاری دوره
 • 8 تا 16 ساعت

تاریخ برگزاری دوره
 • تماس بگیرید

هزینه دوره
 • تماس بگیرید

گواهینامه های رایگان
 • اعطاء گواهینامه رسمی و مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

نمونه گواهینامه وزارت علوم
 • در زیر نمونه گواهینامه صادره را مشاهده می کنید .در این گواهینامه مدت زمان دوره به ساعت همراه با مهر وزارت علوم برای متقاضیان دوره مربوطه که در مرکز آموزشی هادی می گذرانند صادر می شود .
برچسب ها
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان
کلیک کنید تماس با ما در واتس اپ