مکان شما : صغحه نخست بایگانی برای استاد حمید جوادی نژاد

دوره آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی

تعداد ساعات دوره : 16 الی 32 ساعت
نوع گواهینامه : داخلی
نوع دوره : آموزش حضوری ، مجازی
قیمت : 300,000 تومان

دوره آموزشی قوانین سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر قرارداد های پیمانکاری   کلاس قوانین تامین اجتماعی استاد حمید جوادی نژاد به طور کلی هدف کلی قانونگذاران از وضع قوانین و مقررات، تعیین الگوهای رفتاری شهروندان و رسیدن به نظم اجتماعی مناسب است. تحقق این امر و همچنین امکان ارتقاء سطح دانش، مهارت و بهینه نمودن محیط […]

تلفن مشاوره مشاوره رایگان