نگاهی اجمالی بر سازمان تامین اجتماعی

در این مقاله قصد داریم شما را با ساختار ، قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی آشنا کنیم :

معرفی و آشنایی اجمالی سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که پوشش دهنده کارگران حقوق بگیر و مزدی ( به صورت اجباری ) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( به صورت اختیاری ) را در برمی گیرد.

جمعیت تحت پوشش این سازمان بیش از 11 میلیون نفر بیمه شده اصلی و بیش از 2 میلیون نفر مستمری بگیر می باشد که با در نظر گرفتن خانواده بیمه شدگان به بیش از 34 میلیون نفر می رسد.

سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون، یک نهاد عمومی غیر دولتی است که عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها با مشارکت کارفرما و بیمه شده تامین میگردد و متکی به منابع دولتی نیست و به همین دلیل سرمایه و دارایی های آن متعلق به افراد تحت پوشش در نسل های متوالی است و قابل ادغام با هیچیک از سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی نمی باشد.

 تکیه گاه اصلی این سازمان، مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت در عرصه های مختلف سیاستگذاری و تصمیم گیری های کلان و تامین مالی است. تعهدات این سازمان برابر استاندارد های تعیین شده به وسیله سازمان جهانی کارو سازمان بین المللی تامین اجتماعی تنظیم شده و چگونگی ارایه خدمات و تحقیقات تعهدات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است. خلاصه ای که در این نوشتار آمده بی تردید بیانگر تمامی وسعت فعالیت و خدمات تامین اجتماعی نمی باشد. 

 

ساختار کنونی تأمین اجتماعی ایران عبارت است از:


نظام مشارکتی که توسط سازمانها و صندوقهای مختلف دولتی (شامل دستگاههای اجرایی، عمومی غیردولتی) اجرا می شود و شامل موارد زیر است:


1 – صندوق تأمین اجتماعی که کارگران و کارمندان مشمول قانون کار و مشمول دستگاههای اجرایی را از طریق مشارکتهای اجباری و نیز افراد خویش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را از طریق قراردادهای خاص تحت پوشش دارد.
2 – صندوق بازنشستگی کشوری که کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را تحت پوشش قرار می دهد. قسمت اعظم کارمندان دولتی که در وزارتخانه های مختلف و بخشهای عمومی اشتغال دارند جزء این دسته
هستند.
3 – صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، نظامیان، پلیس و دیگر گروههای وابسته را تحت پوشش قرار می دهد.
4 – صندوق بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر: این صندوق ساکنین روستاها و عشایر را به طور اختیاری تحت پوشش قرار می دهد.
5 – صندوق های خاص: حدود 15 صندوق در حال حاضر در کشور فعال می باشند که کارکنان دستگاههای اجرایی و دارای مقررات خاص را تحت پوشش قرار داده اند (از قبیل: صندوق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صندوق شرکت نفت، صندوق هواپیمایی هما، صندوق شهرداری و…)

                                   دوره آشنایی با قوانین تامین اجتماعی                               دوره آشنایی با قوانین تامین اجتماعی

 

 

تکالیف، حقوق و ارتباط اداری کارفرمایان با صندوق تأمین اجتماعی

موارد مطروحه در این فصل مبتنی بر تصریح تکالیف و حقوق قانونی کارفرمایان براساس قانون تأمین اجتماعی و مختصری از ارتباط اداری بین کارفرمایان و صندوق مذکور بشرح زیر است:

1 – تکالیف کارفرمایان :

طبق قوانین، که مهم‌ترین آنها قانون کار است، کارفرما در مقابل کارگر تکالیفی برعهده دارد. اکثر این تکالیف به منظور حمایت از کارگر و جلوگیری از سوءِ استفاده‌های احتمالی از اختیارات مدیریتی و صاحب سرمایه بودن کارفرماست. در ادامه مجموعه وظایف کارفرما در مقابل کارگر را بر می‌شمریم و راجع به هر یک از این موارد توضیح مختصری خواهیم داد.

الف ) انتخاب نوع قرارداد کار به تناسب شرایط مربوط 

ب ) انجام تعهدات مندرج در قرارداد کار

ج ) رعایت سایر تکالیف مندرج در فصل دوم قانون کار

د )  رعایت مقررات مربوط به شرایط کار 

و ) رعایت مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کار 

هـ ) بیمه نمودن کارگران 

2 -حقوق قانونی کارفرمایان :

طبق قوانین ابتدا کارفرمایان می‌توانند به قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی که نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی نسبت به کارفرمایان و نیز حقوق و تکالیف آنان را بیان می‌کند، دسترسی داشته باشند. در همین زمینه سازمان تامین اجتماعی باید ضمن ارائه اطلاعات مناسب ابهامات موجود در این قوانین را برای کارفرمایان به صورت کامل برطرف کند.
کارفرمایان نیز این حق را دارند که از نتیجه بازرسی‌های شعب تامین اجتماعی از کارگاه خود و یا نتیجه حسابرسی‌های انجام‌شده از دفاتر قانونی باخبر شوند و در صورتی که لازم بدانند، توضیحاتی اضافه کنند و یا به آن معترض شوند.
نکته دیگر حائز اهمیت در این زمینه آن است که کارفرمایان می‌توانند به میزان بدهی برآوردی تعیین‌شده از سوی شعبه تامین اجتماعی (حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ) اعتراض کنند و سازمان باید به این گونه اعتراض‌ها در فرصت مقرر در هیئت بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی کند.

3 -ارتباط اداری بین کارفرمایان و صندوق تأمین اجتماعی:

 در میان صندوق های بیمه ای موجود کشور، بزرگترین و گسترده ترین صندوق، «صندوق تأمین اجتماعی» است. بزرگی هم از نظر ابعاد جمعیتی و هم از نظر حمایتهای قانونی.

– از نظر جمعیتی: از نظر جمعیتی با تحت پوشش قرار دادن حدود 12 میلیون پانصد هزار نفر جمعیت شاغل مزد بگیر و امکان تحت پوشش قرار دادن حدود 3 میلیون نفر به عنوان کارفرما (در حال حاضر با امکانات قانونی که موجود دارد کلیه کارفرمایان و خویش فرمایان کشور می توانند تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند) و بیش از 2 میلیون دویست هزار نفر بازنشسته، از کارافتاده و بازمانده که مجموعاً با افراد خانواده بیش از 37 میلیون نفر از آحاد و اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش دارد.

– از نظر حمایتهای قانونی (بیمه های اجتماعی): صندوق تأمین اجتماعی خدمات متنوعی را به بیمهشدگان و مستمری بگیران ارائه می کند و از این 7 نظر جایگاه نخست را در میان سایر صندوقها به خود اختصاص داده است. تعهدات و خدمات صندوق عبارتند از:

– حوادث و بیماریها (شامل: خدمات درمانی، کمک هزینه وسایل پزشکی، هزینه سفر و اقامت بیمار)

– بارداری 

– غرامت دستمزد (شامل: غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد و ایام بارداری)

– ازکارافتادگی (شامل: ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار، ازکارافتادگی کلی ناشی از کار، غرامت نقص عضو مقطوع)

– بازنشستگی (مستمری بازنشستگی)

– فوت (شامل: مستمری بازماندگان و کمک هزینه کفن و دفن)

– مقرری بیمه بیکاری

– و سایر پرداختها و کمکهای جنسی از قبیل کمک ازدواج، کمک هزینه زنان سرپرست خانوار متکفل فرزند، حق عائله مندی، حق اولاد، حق مسکن، بن و عیدی مستمری بگیران و…

شما میتوانید در دوره ی  قوانین تامین اجتماعی در موسسه ما شرکت نمایید … کلیک کنید

 

دوره آشنایی با قوانین تامین اجتماعی

 

مقالات مرتبط
برنامه ریزی پروژه
فرآیند برنامه ریزی پروژه و کنترل آن مدیریت و کنترل و برنامه ریزی پروژه مدیریت پروژه مجموعه ای از ابزارها و تکنیک هایی است که موجب می شود فعالیت های پروژه بر اساس تقدم و تاخر با کیفیت مورد نظر و با صرف کمترین ...
عکاسی دیجیتال
عکاسی دیجیتال و اشتباهات عمده در آن عکاسی دیجیتال عکاسی از جمله هنرهایی است که دوستداران فراوانی در جهان دارد. با عکس می توان به ساده ترین سوژه ها، معانی عمیق بخشید. هر بیننده نگاه متفاوتی به عکس دارد و این را ...
برنامه‌ریزی سازمانی
اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی سازمانی برنامه ریزی سازمانی برنامه‌ریزی سازمانی ، فرایندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیت‌ها، هر برنامه می‌تواند که بلندمدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت ...
تیم سازي
تیم سازی در سازمان ها و عوامل موفقیت آن تیم و تیم سازی ایجاد تیم یک اصطلاح جمعی برای انواع فعالیت های مختلف است که برای ارتقای روابط اجتماعی و تعریف نقش در تیم ها، اغلب شامل وظایف مشترک است. حتی بهترین تیم ها می ...
سئو و بهینه سازی
سئو و بهینه سازی سایت وکسب درآمد از طریق آن کسب درآمد از طریق سئو اکثر صاحبان وب سایت از توانایی وب سایت خود برای کسب درآمد غافل هستند حال آنکه از طریق سئو و بهینه سازی یک وب سایت می توان درآمد بسیاری کسب نمود. طراحی ...
اهمیت مدیریت پروژه اهمیت مدیریت پروژه • اگر سیستم اطلاعاتی در انجام وظایف خود ناموفق بوده یا هزینه ایجاد آن بیش از میزان مورد انتظار باشد، سرمایه گذاری انجام شده بر روی آنها هیچ منفعتی برای ...
دوره های آموزشی مرتبط
تعداد ساعات دوره : 16 ساعت ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 155,000 تومان
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 350,000 تومان
تعداد ساعات دوره : 32 ساعت ساعت
نوع گواهینامه : مدرک معتبر
نوع دوره : حضوری
قیمت : 500,000 تومان
تشریفات-و-امنیت
تعداد ساعات دوره : 16 ساعت
نوع گواهینامه : وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت :
کارگاه قوانین تامین اجتماعی
تعداد ساعات دوره : 16 الی 32 ساعت
نوع گواهینامه : داخلی
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 300,000 تومان
تعداد ساعات دوره : 72 ساعت + 30 ساعت پروژه عملی ساعت
نوع گواهینامه : مدرک معتبر
نوع دوره : حضوری
قیمت : 1,700,000 تومان
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان