مقایسه نرم افزار های MSP و Primavera

مقایسه نرم افزار MSP و Primavera

مدیریت پروژه، شامل بکارگیری چهار عامل اساسی زیر به منظور رفع نیازهای پروژه است .

 • دانش  Knowledge  
 • Skillsمهارتها
 • Toolsابزار
 • Techniquesتکنیکها

نقش ابزار مناسب در پیشبرد اهداف مدیریت پروژه انکارناپذیر است. در واقع پس از طراحی سیستم مدیریت پروژه در سازمان، به کارگیری ابزار مناسب در این سیستم، یکی از مهمترین عوامل محقق کننده اهداف مدیریت پروژه در سازمان است.

برای شرکت در دوره کنترل پروژه با نرم افزار MSP کلیک کنید 

  Microsoft Project   MSP

نرم افزار Project Microsoft یکی از قویترین و قدیمی ترین نرم افزارهای موجود کنترل پروژه محسوب میشود. این نرم افزار قریب به ١٠ سال است   که به بازار ایران وارد شده و به شکل گسترده توسط کاربران و برنامه ریزان پروژه مورد استفاده واقع میشود. مهندسان کنترل پروژه عموماً از این نرم افزار به عنوان ابزاری جهت مدیریت زمان پروژه ها استفاده میکنند. مایکروسافت پروجکت، علیرغم وجود برخی محدودیت ها و کمبودها  در مقایسه با نرم افزارهای مشابه   به عنوان یک نرم افزار   کاربردی و پرطرفدار در جهان و خصوصاً در ایران روزانه مورد استفاده کاربران بیشماری قرار میگیرد.  سهولت کار با این نرم افزار ، قابلیت استفاده از امکانات Windows ، سازگاری با سایر نرم افزارهایOffice MS و شباهت کامل محیط و جعبه ابزارهای آن با سایر محصولات مایکروسافت، راهنمای Online و کامل داخل برنامه، وجود گزارش ها وView های متنوع، امکان تعریف View ها وTableهای جدید و به طورکلی داشتن یک محیطFriendly User این نرم افزار را به نوعی از سایر نرم افزارهای مشابه متمایز کرده است.این نرم افزار، مدیریت پروژه تمام مراحل یک پروژه از برنامه ریزی تا تکمیل و انتقال گزارشهای نهایی را در برمیگیرد، به طور خلاصه باید گفت، در یک طرح، MSP  ابزاری ارزشمند است برای:

 •    سازماندهی طرح
 •    زمان بندی کارها
 •    اختصاص منابع و هزینه کارها
 •    تنظیم طرح برای برآورد کردن محدودیت ها
 •    آماده آردن گزارشها برای انتقال طرح نهایی به همه آسانی که باید طرح مورد نظر را اجرا کنند.
 •  پس از آغاز پروژه و اتمام کار برنامه ریزی پروژه توسط این نرم افزار، آن را برای کنترل و نظارت برکارهای در دست

برای شرکت در دوره کنترل پروژه با نرم افزار MSP کلیک کنید 

اقدام، به شرح زیر میتوان به   کار برد:

 • کنترل عملکرد واقعی
 • برنامه ریزی روی جدول زمانی پروژه
 • اصلاح طرح برای رویارویی با احتمالات
 •  ارائه گزارشهای مطلوب

 

 شایان ذکر است برای پروژههایی   که بیش از ٩٩٩٩ فعالیت دارند، از ابزارهای پیشرفته تری همچون نرم افزار Primavera باید استفاده نمود. معمولاً توصیه میشود به دلیل سادگی فوق العاده این نرم افزار و یادگیری سهلتر آن نسبت به سایر ابزارهای دیگر کنترل پروژه، قبل از یادگیری پریماورا و یا سایر نرم افزارهای مدیریت زمان، به یادگیری MSP پرداخته شود. در این صورت به دلیل مشابهت مبانی و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه در این نرم افزارها، فرایند یادگیری نرم افزارهای پیچیده بسیار سادهتر خواهد شد.  ویرایش آخر این نرم افزار تحت عنوان Project ٢٠٠٢ Microsoft با قابلیتهای جدید به بازار آمده است.

برای شرکت در دوره کنترل پروژه با نرم افزار Primavera کلیک کنید

Primavera Project Planner  P3   افزار نرم

 نرم افزارP3 Planner Project Primavera کاملترین و قدرتمندترین ابزار مدیریت پروژه در زمینه مدیریت زمان در جهان شناخته شده است.P3 قادر است پروژههای تا سقف یکصد هزار فعالیت را به همراه منابع با محدودیت ها سازماندهی کند.  اساساً P3 طراحی شده است تا پروژههای بسیار بزرگ و پیچیده را بدون هیچگونه محدودیتی در تعریف و اختصاص منابع، به شکل کاملاً منعطف و ساده برنامه ریزی و کنترل نماید.  همیشه سوالات متعددی برای مدیران پروژه مطرح میشود   که بارزترین آنها: «این   کار آی تمام می شود؟»، «چه آسانی  کار را انجام میدهند؟»، «چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ….  if-What « و از این قبیل میباشد. P3 پاسخ این سوالات را به سرعت و به شکل صحیح ارائه خواهد نمود.   کاربرP3 به راحتی میتواند اطلاعات پروژه و فعالیتهای آن را در این بانک اطلاعاتی جمعآوری نموده و به طرق مختلفی آنها را دسته بندی کرده و به نمایش درآورد. همچنین به سادگی میتواند روی جزئیات فعالیتهای پروژه متمرآز شده و نتایج   کار خود را در قالب گزارش و نمودار های گرافیکی دلخواه نمایش دهد. به آمک ابزارهای انعطافپذیر P3 از قبیل ٢۴ آد فعالیت، ١۶ آد بخشهای  اطلاعاتی دلخواه، ١٠ آد پروژه، ١٩مرحله مرتبسازی دادهها و ٢٨ مرحله فیلتر به همراه ٣١ تقویم برای برنامه ریزی فعالیتها میتوان اطلاعات پروژه را در قالبهای گوناگون دسته بندی و تجزیه و تحلیل کرد. این نرم افزار توسط طراحانی   که خود مدیر پروژه بودهاند، تهیه شده است و دقیقاً به همین دلیل است   که غالب نیازمندیهای مدیران پروژه را در برنامه ریزی و کنترل طرح ها پاسخگو می باشد.

 

 به کمک P3 میتوان شبکه فعالیتها را سریعاً در قالب گرافیکی تهیه کرد و همچنین امکان انتخاب نوع فعالیت را به سهولت امکان پذیر می باشد. P3 سازماندهی اطلاعات پروژه را آسان نموده است و میتواند شرایط مورد نظر شما را به فعالیتها تحویل نماید. تحت شبکه بودن P3 این قابلیت را به آن بخشیده است تا   کاربران متعدد بتوانند در نقاط مختلف و به شکل همزمان یا در زمانهای دلخواه به بانک اطلاعاتی یگانه P3 متصل و پروژههای خاص را برنامه ریزی و کنترل نمایند.  امکان لینک ؛ بازخوانی اطلاعات و اشتراک داده های P3 با سایر نرم افزارهای مدیریت پروژه همچون MSP وExpedition     که به آن هم خواهیم پرداخت   نیز وجود دکرد. مهمترین قابلیت نرم افزار P3 ساختار Database فایل های آن می باشد بـه ایـن معنـا   که هـر یـک از اطلاعـات فعالیتها ، منابع ، هزینه ها، تقویم ها ، ایتم های سفارشی ، ساختارهای شکست   کار ، لـی اوت هـا و غیـره در بانک های مختلف ذخیره شده   که ارتباط آنها از طریق فیلدهای آلیدی برقرار میگـردد. بنـابراین هنگـامی   که یک پروژه را ایجاد می نمائید در حدود ٢١-٢٣ فایل ایجاد می شود، که هر یک بخشی از اطلاعات پـروژه را ثبـت و نگهداری می نمایند. بنابراین چنانچه با ساختارهای این بانک ها آشنا باشیم بـه راحتـی مـی تـوان اطلاعـات پروژه را حتی در محیط های خارج از P3 مثلا صفحه گسترده ها ایجاد و سپس در این نرم افزار Import نمـود. به علاوه به دلیل همین ساختارهای Database گونه می توان داده ها را به اشتراک گذاشته و به طور همزمان چندین کاربر می توانند بسته به سطح دسترسی تعریف شده بر روی برنامه پروژه کار نمایند.

 برخی دیگر از قابلیت های این نرم افزار به شرح زیر می باشد :

 •  پیگیری عملکرد منابع و هزینهها به آمک P3 سهل و آسان است.
 •  P3 میتواند محدودیتهای مورد نظر کاربر را به فعالیتها اعمال آند.
 •  P3 سازماندهی اطلاعات پروژه را آسان نموده است.
 •  P3 امکان انتخاب نوع فعالیتها را به   کاربر میدهد.

امکان بهنگام نمودن پروژه در خارج از محیط   کارگاه را فراهم می نماید.  Version جدید P3 تحت عنوان P3e و یا Enterprise Primavera میباشد به بازار آمده   که به شکل ساختاری ،با ویرایش گذشته آن متفاوت است. با توجه به آنکه آمپانی پریماورا تمامی پشتیبانیهای خود را از ویرایش قبلی این نرم افزار برداشته است، بزودی P3e کاملاً جای P3 را خواهد گرفت.

برای شرکت در دوره کنترل پروژه با نرم افزار Primavera کلیک کنید

چرا نرم افزار Enterprise Primavera:

یکی از مشکلاتی که سازمانهای پروژه ای با آن مواجه هستند، تعدد زیاد پروژه ها است. اینگونه سازمانها تمایل دارند تمام پروژه ها را بصورت یکپارچه تلفیقی  ، برنامه ریزی و کنترل نمایندو نرم افزار Enterprise Primavera برای این نوع سازمانها بسیار مفید است. با استفاده از این نرم افزار براحتی می توانید ساختار شکست پروژه ها EPS   را تعریف کنید. این ساختار نشان دهنده پروژه های سازمان بصورت سلسله مراتبی است. سپس می توانید ساختار سازمانی و مسولیتها   OBS   را برای مدیریت پروژه ها تعریف کنید. حتی تعریف منابع نیز بصورت سلسله مراتبی نیز امکان پذیر می باشد. البته با وجود اینکه این نرم افزار اساسا برای سازمانهای پروژه ای طراحی شد است،می توان از آن برای پروژه های مستقل نیز استفاده نمود.

 

این نرم افزار مجموعه ای از ابزارهایی می باشدکه در مدیریت پروژه ویا پروژه های یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت ساده تر این نرم افزار، کنترل پروژه , پروژه ها را نیز انجام می دهد و یک سطح بالاتر از پروژه یعنی سازمان را پوشش می دهد این نرم افزار برروی کلیه پروژه ها، اطلاعات جامعی را برای جزئیات وظایف واگذار شده اعضای هرقسمت در سازمان فراهم می کند. نرم افزار کاملی که توسط صفحات وب برای مشتریان قابل استفاده می باشد و نقش های ویژه ابزاری راکه نیازهای اعضای هر قسمت از سازمان مانند مسئولیت ها و مهارت ها می باشد فراهم می کند. این ابزار در Enterprise Primavera برای چندین پروژه قابل استفاده می باشد و به سبب گسترش آن برروی شبکه قابلیت استفاده افراد مختلف با سطوح دسترسی تعریف شده را داراست. Enterpriseراه حلی گسترده برای حل مسائل سازمانی می باشد. در یک پروژه و چندین پروژه بطور همزمان ویکسان کار می آند. دارای الگوهای فراوانی برای پروژه ها می باشد که این الگو ها قابل توسعه بنا بر نیازهای سازمان میباشد.

 •  قابلیت ارتباط با بانک های اطلاعاتی Server SQL, Oracle را دارا می باشد.
 • اجزای نرم افزار Enterprise Primavera:
 • نرم افزار Enterprise Primavera در واقع از چند جزء تشکیل شده است که هریک از آنها کاربرد خاصی دارند.
 • این اجزا عبارتند از :
 • Primavera Project Planner for the Enterprise   P3e
 • Primavera Portfolio Analyst
 • Methodology Manager
 • Primavera Progress Reporter
 • Primavision
 • Primavera Software Development kit   SDK

امروزه شرکت پریماورا با ارائه نرم افزارهای Enterprise در قالب بانک های اطلاعاتی سـعی دکرد ایـن تفکـر را القاکنـد

که موفقیت هر شرکت در گرو موفقیت پروژه های آن شرکت در سازمان اجرای پـروژه  OBS  اسـت. طبـق اسـتاندکرد

PMBOK مدیریت پروژه به نه فرآیند ذیل تقسیم بندی می گردد .

مقالات مرتبط
نرم افزار کنترل پروژه
معرفی نرم افزار کنترل پروژه و مدیریت پروژه ها کنترل پروژه چیست؟ کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه ، که از ابزار و ...
اهمیت مدیریت پروژه اهمیت مدیریت پروژه • اگر سیستم اطلاعاتی در انجام وظایف خود ناموفق بوده یا هزینه ایجاد آن بیش از میزان مورد انتظار باشد، سرمایه گذاری انجام شده بر روی آنها هیچ منفعتی برای ...
دوره های آموزشی سازمانی برگزاری دوره های آموزشی برای سازمان ها امروزه سازمان های بسیاری پی به اهمیت مدیریت منابع انسانی برده اند میدانند با ارزش ترین سرمایه سازمان منابع انسانی است .مدیریت منابع ...
مروری بر مدیریت پروژه مروری بر مدیریت پروژه مدیریت پروژه در تمامی زمینه ها کاربرد دارد ، از برنامه های شخصی خوتان گرفته تا مدیریت پروژه های ساختمانی،طراحی خودرو و … امروز میخوایم تعریفی ...
نرم افزار Primavera
نرم افزار Primavera پریماورا و تفاوت آن با پراجکت نرم افزار Primavera بی شک اهمیت زمان بندی و کنترل پروژه امروزه برای تمامی سازمان ها و شرکت ها اثبات شده است و شما با شرکت در دوره نرم افزار کنترل پروژه ی آموزشی نرم افزار ...
اهمیت مدرک وزارت علوم اهمیت مدرک وزارت علوم نسبت به فنی حرفه ای  اهمیت مدارک براینمامی افرادی که دنبال دوره هایی هستند که بتوانند در پایان دوره مدرکی معتبر در رایطه با ان دوره کسب کنند و ...
دوره های آموزشی مرتبط
آموزش نرم افزار MSP
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 120 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
دوره پریماوار
تعداد ساعات دوره : 32 ساعت فشرده ساعت
نوع گواهینامه : مدرک وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 390,000 تومان
کنترل پروژه
تعداد ساعات دوره : 24 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 450,000 تومان
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان