مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست چیست؟

مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) از سه کلمه بهداشت، ایمنی و محیط زیست تشکیل شده است.علم و هنر تأمین بالاترین سطح سلامت نیروی کار، حفظ و ارتقاء سلامتی آنان و حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط کار سالم، انتخاب کارگر مناسب برای هر کار، تطبیق کار با مقتضیات روحی و جسمی کارگران، پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی و غیر شغلی، آموزش بهداشت فردی و مسائل مربوط به کار، تشخیص زودرس و درمان بیماری ها و توجه به مسائل و مشکلات کارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان به گونه ای که هر کارگر قادر باشد با برخورداری از حداکثر سلامتی و رفاه، فردی مؤثر برای اجتماع باشد.

جهت شرکت در دوره مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست کلیک کنید

نظام مدیریت یکپارچه HSE با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک، به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته است و از این طریق نواقص، خطرات بالقوه و حوادث و مشکلات را بطور نظاممند مورد ارزیابی قرار می دهد و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارائه می دهد.هرچند دستیابی به نظام خلاق در ساختار نظام مدیریت فراگیر بهداشت، ایمنی و محیط زیستHSE.MS  و رویکرد یکپارچه سازی فرایند ها و گردش کار و فعالیتهای سه گانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کلیه سطوح صنعت نفت نیازمند تلاشهای زیادی میباشد و متخصصین و مدیران صنعت در سالهای اخیر گامهای مؤثری در جهت شکل گیری ساختار HSE.MS و ارتقاء اهداف این نظام مدیریتی برداشته به صورتی که امروزه صنعت نفت در این فاصله زمانی کوتاه شاهد کسب موفقیت هایی که در این نظام مدیریتی بود.

جهت شرکت در دوره مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست کلیک کنید

مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

جهت شرکت در دوره مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست کلیک کنید

فعالیت های بهداشت محیط از قبیل:

 1_شناسایی، ارزیابی و کنترل آلودگی های هوا، آب و فاضلاب و پسماندها

2_تأمین آب و موادغذایی سالم با کمک بهداشت تغذیه

فعالیت های بهداشت حرفه ای از قبیل:

1. شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل ریسکهای بهداشتی (عوامل زیان آور محیط کار)
2. پیشگیری از وقوع بیماریهای ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سلامت آنها و پایش سلامتی پرسنل در دوره های زمانبندی شده معین

3. پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنان

شرکت کنندگان در دوره مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست(HSE) به صورت کاملا کاربردی با دانش روز مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) آشنا شده و در انتهای دوره مدرک رسمی دارای مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به منزله دانش بالای افراد در این دوره می باشد را دریافت می نمایند.

جهت شرکت در دوره مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست کلیک کنید

برچسب ها
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان