لیست توابع مالی نرم افزار کاربردی اکسل

دراین نوشته مجموعه آموزشی هادی به معرفی لیست توابع مالی وحسابداری در نرم افزار کاربردی اکسل می پردازد که در حسابداری حائز اهمیت است.

نرم افزار کاربردی اکسل

توابع مالی و حسابداری د رنرم افزار کاربردی اکسل به شرح زیر هستند.

تابع SLN محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم
 تابع SYD  محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات
 تابع DB محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین.

تابع DDB محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین
 تابع VDB محاسبه دوره خاص هزینه استهلاک به روش نزولی
 تابع FV محاسبه ارزش آتی (آینده) سرمایه گذاریها
 تابع PV محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری (اقساط مساوی)
 تابع NPVمحاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری
 تابع XNPV محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ
 تابع PMT محاسبه اقساط وام
 تابع PPMT محاسبه اقساط مربوط به اصل وام
 تابع IPMT محاسبه اقساط مربوط به بهره
 تابع Nper محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری
  تابع Rate محاسبه نرخ بهره
 تابع IRR محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری
 تابع XIRR محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ
 تابع MIRR محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه
 تابع ACCRINT  محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق
 تابع ACCRINTM  محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق

 

برای شرکت در دوره ی مهارتهای هفتگانه ICDL کلیک کنید.

برچسب ها
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان