شماره حساب ها

دانشجویان عزیر می توانند هزینه دوره ها را به شماره حساب

 

bank-mellat1800960891 نزد بانک ملت
و یا شماره کارت2538 5071 3378 6104
به نام سید محمد صادقی واریز کنند

بعد از واریز وجه می توانند مستقیما با تلفن مرکز(02126702104) و یا شماره موبایل 24 ساعته 09392031547

 و یا ایمیل ([email protected])

تماس حاصل کرده و یا از طریق فرم ثبت فیش پرداختی اطلاعات فیش را ثبت نمایند

فرم ثبت فیش پرداختی

تلفن مشاوره مشاوره رایگان