دکتر علیرضا فلاح میرزایی


نام :
دکتر علیرضا
نام خانوادگی :
فلاح میرزایی
زندگی نامه :
عضو هئیت رسیدگی به تخلفات اداری مدیران وکارکنان بانک ها وبیمه، عضوکارگروه تحول اداری دروزارت اموراقتصادی ودارایی،عضوشورای عالی مالیاتی،     رئیس هئیت عالی انتظامی مالیاتی، عضوهئیت عالی انتظامی مالیاتی، عاون امورمالی شهربانی سابق ، ادیار دادستانی انتظامی مالیاتی، ذیحساب فنی وحرفه ای، دادستان انتظامی مالیاتی ، تدریس در زمینه های مختلف در دانشکده علوم اقتصادی طی 12سال

برچسب ها
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان
کلیک کنید تماس با ما در واتس اپ