نمونه ای از بازاریابی در صنعت گردشگری

بازاریابی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی(اداری) شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است به طوری که اساساً شرکت های مسافرتی و عرضه کنندگان را در رقابت با یکدیگر قرار داده است.مدیریت مبادله توسط منفعت شخصی، سود اجتماعی و یا هر دو حمایت می شود و موفقیت یک روش بلندمدت، به رضایت متقابل عرضه کننده و مصرف کننده بستگی دارد. به عبارتی، می توان گفت که برآوردن خواست های محیطی و اجتماعی گردشگر به همان اندازه اهمیت دارد که جلب رضایت او. آنها دیگر نمی توانند نسبت به ویژگی های یکدیگر بی تفاوت باشند.

بازاریابی گردشگری
بازاریابی گردشگری

محیط بازاریابی گردشگری
محیط بازاریابی مجموعه عوامل و نیروهایی است که بر قابلیت یک شرکت در تامین و ارائه کالا و خدمات به مشتری تاثیر می گذارند. محیط بازاریابی شامل دو محیط خرد و کلان می شود. محیط خرد شامل شرایطی است که بر محیط های فعلی حاکم است. سازمان گردشگری تا حدودی بر این گونه عوامل و از جمله بر رابطه این سازمان با شرکت های دیگر تامین و توزیع خدمات مسافرتی تاثیر می گذارند.مثلاً شرکت های مسافرتی رابطه نزدیکی با هتل ها و خطوط هواپیمایی دارند.محیط کلان  به مجموعه گسترده تر از عواملی مرتبط می شود که تا حدود زیادی بر کل فرایند صنعت گردشگری تاثیر می گذارند.این عوامل دارای طبیعتی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه هستند و شرایطی همچون افزایش میزان تقاضا برای مسافرت به اروپا و نیز مخاطراتی چون ایجاد ناآرامی سیاسی در خاورمیانه را ایجاد می کند.برخی ازعوامل محیطی خرد و کلان مورد توجه در بازاریابی گردشگری در زیر آمده است:
1. محیط سیاسی: سود دولت در تجارت آزاد و تبادل گردشگر، مشارکت دولتی و بین الدولی در اصول و قوانین (خطوط هواپیمایی بین المللی و غیره)
2. محیط اقتصادی: رشد نظام های اقتصادی، تغییر الگوهای مصرف خارج وتفرج و گردش، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در گردشگری
3. محیط فرهنگی – اجتماعی:  تغییر الگوهای ارزش فرهنگی، تقسیم بندی جوامع به گروه های فرعی فرهنگی
4. محیط تکنولوژیک:  افزایش سرعت تغییر تکنولوژیک، قابلیت دسترسی و پخش سریع فناوری در کشورهای غربی
5. محیط اکولوژیک : افزایش آگاهی مشتری و دولت نسبت به مسایل اکولوژیک از قبیل آلودگی و کاهش منابع
6. جمعیت: رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کاهش میزان زاد و ولد در نظام های اقتصادی غرب، مسافرت به شهرها درکشورهای در حال توسعه و فرایند برعکس در کشورهای پیشرفته

 

آمیخته بازاریابی گردشگری

استراتژی هایی که بوسیله تورگردان استفاده می شود برای ارتباط داشتن با عموم است و بر روی ماهیت خدمات تأکید می کند . بنابراین هر دو نوع هم فرآیند بازاریابی و هم مشتری به صورت متفاوتی در گردشگری عمل می کنند. در بازاریابی گردشگری ، بازاریاب باید دو بعد را در نظر داشته باشد در وهله اول رضایت ساکنان محلی از کسب سود از جریان گردشگری و در بعد دوم حاصل شدن رضایت از تجربه گردشگری ، از سوی بازدیدکنندگان می باشد. از این رو بازاریابی گردشگری وابسته به « نه P» می باشد که در زیر به آن می پردازیم. در واقع درس بازایابی گردشگری بر محور آموزش این « نه P» استوار است.

1 ـ  قیمت (Price) : مشخص کردن قیمت خدمات یا محصول از عملکردهای بازاریابی است . زیرا رفاه مالی یک شرکت به اندازه فاکتورهای کیفیتی و رقابتی در محصول یا خدمات تاثیر گذار است . قیمت گذاری شامل شرایط مورد فروش از قبیل در دسترس بودن یا اعتبار داشتن برای مشتری می باشد.

2 ـ محصول (Product): عبارت است از ترکیب خدمات و سرویس که یک شرکت پیشنهاد می کند، آن چه که به مشتری برای خرید پیشنهاد می شود. بنابراین ترکیب خدمت یا محصول برای تصویر یک شرکت یا عملکرد بازاریابی حیاتی است.

3 ـ مکان (Place): مکان جایی است که مشتری قادر باشد در ان محصول عرضه شده را مصرف نماید.در تور از انواع متفاوت و زیادی از واسطه گران برای رزروکردن یا پرداخت کردن برای خدمات گردشگری استفاده می شود، از قبیل کارگزاران سفر و کلی فروشان، بدون واسطه گران این فرآیند برای مشتری سخت و طاقت فرسا خواهد بود. یک اتوبوس مدرن تور نمی تواند هر مسافری را از خانه اش سوار کند همانطوری که یک بوئینگ 717 نمی تواند از مقابل هر خیابان مورد نظر مسافر پرواز کند. خدمات گردشگری باید برای رزرو و پرداخت به آسانی دسترس باشد زیرا توزیع واقعی حمل و نقل غیر قابل انعطاف است.

4 ـ  تبلیغات و آگهی (Promotion): تبلیغات به همه سطوح ارتباطی با مشتری به منظور افزایش نتیجه فروش خدمات یا محصولات اشاره دارد . تبلیغ در معنای گسترده ترکیب ارتباط را نمایش می دهد.

5 ـ مشارکت (Partnership):  یک عامل سفر در یک جزیره هم وابسته به عوامل دیگر سفر است . بنابراین مهم است که طرح ریزی شود در چندین کاری، لازم است که اکثر سازمان ها با توجه به شراکت خود در زمینه بازاریابی مشارکت داشته باشند.

6 ـ بسته بندی (Packaging):  مشارکت مفهوم بسته بندی را پیش می آورد زیرا عوامل چندین سفر مورد نظر با هم دیگر فروخته می شود تحت یک قیمت، و همه نوع سفر را با هیجان تر و ترغیب کننده تر می سازد تهیه کنندگان عامل سفر این اجازه را به کارگزاران سفر و تور گردان ها می دهند هرچند که در راه های متفاوت، عوامل با همدیگر بسته بندی می شود، تحت یک قیمت فروخته می شود، و به عنوان واسطه گران عمل می کنند، و برای همه خدمات شان یک هزینه دریافت می کنند.

7 ـ موقعیت یا جایگاه (Positioning): هرتور و شرکت مسافرتی در وقت اضافی موقعیت مطلوب را بر پا می کند یا یک ارتباط با ارزش از سطح قیمت که بوسیله مشتریان به یک شکل متبوع باید نگریسته شود . بهترین جایگاه برای یک تور گردان بدست آوری بازار (بازارهای) هدف است.

8 ـ برنامه ریزی (Programming):  برنامه ریزی به طور مفهومی شبیه بسته بندی است. در برنامه ریزی، بازاریاب تلاش می کند که نمایش (حد محصولش را به عنوان جزء سازده ولازم در هر نمایش منظم از فعالیت ها یا تنوع خدمات که در یک مقصد پیشنهاد شده است بازاریاب بسته بندی نمی کند رده یا بیشتر از محصول را سفر را تحت یک قیمت می فروشد) . اما نمایش دادن یک محصول خدمات در یک روشنایی متبوع جزئی از نمایش منظم خدمات است . مثال واضح در مورد بروشورهای هتل است که نشان می دهد در نزدیکی آن یک زمین گلف وجود دارد اما مالک آن نیست.

9 ـ مردم (People):  مردم برای هر خدمتی مکانیسم محموله هستند . بدون مردم خوب، خدمات، پست و نامرغوب خواهد بود .بدون مردم، خدمت هم نمی تواند ارائه شود . بنابراین ، کارفرمایان در صنعت خدمات مهمترین امتیاز را دارند.

 

هفت S بازاریابی گردشگری

در مبحث بازاریابی یک مدل بسیار منطقی و ساده که حاصل تحقیقات بسیار دانشمندان و محققین بزرگ دنیا در سالهای گذشته صورت گرفته هفت S انگلیسی است که لازمه گردشگری است و شامل گردشگری بین‌المللی هم می‌شود که می‌بایست به صورت علمی و منطقی در اجرای آن بکوشیم.

  1. استراتژی (STRATEGY)
  2. ساختار (STRUCTURE)
  3. سبک مدیریت (STYLE)
  4. ارزشهای مشترک (SHARED VALUES)
  5. سیستم (SYSTEM)
  6. مهارتها (SKILS)
  7. کارکنان (STAFF)

 

استراتژی: استراتژی یعنی تبیین اهداف دوردست جهت‌گیری و مسیر حرکت و چگونگی حرکت کردن برای رسیدن به اهداف دوردست. استراتژی بازاریابی موثرترین رویه اجرایی را به منظور حصول اهداف بازاریابی تدوین می نماید.برای مثال استراتژی می تواند شامل نکات زیر باشد:
•    بازاریابی از جنبه ای عام برخوردار است.یعنی گردشگرانیی با اهداف کلی را مد نظر دارد یا انتخابی است و به سمت انواع خاص از بازارهای توریستی هدایت شده است .بازارهای اولیه ،ثانویه و فرصتها مشخص می گردند.
•    انواع کلی فنون ترویجی را که می توان مورد استفاده قرار داد و مواردی که باید از آن فنون استفاده نمود مثل مجریان تورها ، مشتریان تورها (گردشگران) و یا ترکیبی از این دو .
•    زمانبندی یا برنامه اولویت تلاشهای ترویجی در مورد انواع بازار یا کشورهای خاص.جدول زمانبندی به برنامه زمانبندی طرحهای توسعه گردشگری بستگی دارد .
•    ارائه تصویری از منطقه و واقعیتهای آن. یک منطقه توریستی که به تازگی در حال توسعه یافتن است نیازمند ایجاد تصویری مطلوب از خود است پیش از آنکه به یک فعالیت ترویجی خاص دست یابد.
•    ذکر موانع خاص که باید پشت سر گذارده شوند ،نظیر اینکه اخیرا در منطقه، یک بی ثباتی سیاسی و یا یک سانحه طبیعی روی داده است.
•    آیا دفاتر تبلیغاتی در کشورهای عمده مبدا گردشگران ایجاد شوند یا با نمایندگان بازاریابی محلی در آن کشورها قراردادهایی منعقد گردد و یا اینکه امر تبلیغ را دفتر اصلی ، راساً عهده دار شود.
•    در نظر گرفتن موارد احتمالی از قبیل بازگشایی بازارهای تعطیل شده .
•    استراتژی بازاریابی باید اهداف بلند مدت و کوتاه مدت را مورد لحاظ قرار دهد. به این طریق زیر بناها به گونه ای پی ریزی می شوند که اهداف بلند مدت را تحقق بخشند اما اهداف کوتاه مدت به صورتی خاص تر برنامه ریزی خواهند شد.استراتژی بازاریابی باید مستمراًمورد بازبینی قرار گیرد.در صورت ضرورت امکان تعدیل آن وجود خواهد داشت.البته این امر به روند بازار و هر گونه تغییر در برنامه توسعه محصولات توریستی بستگی دارد.

ساختار: ما امروزه بسیاری ساختارهای موازی و اضافی در گردشگری داریم. ساختارهایی که دقیقاً مشخص نیست نقش و وظایف و اختیارات آنها دقیقاً چیست؟
معمولاً کشورها براساس تجربیات مختلف، ساختارهای متفاوتی در این زمینه تشکیل داده‌اند. به عنوان مثال کشور اسپانیا وزارتخانه‌ای به نام تجارت و گردشگری دارد که تمامی امور مربوط به گردشگری در این وزارتخانه برنامه‌ریزی می‌شود و دلیل چنین انتخابی این است که بخش گردشگری و تجارت آنها کانال‌های مشترکی دارد و عمده اقتصاد آنها بر مبنای گردشگری است. کشورهای ترکیه و فرانسه نیز در این بخش وزارت گردشگری دارند، هرچند مدل وزارتخانه‌های آنها متفاوت است. ازسال 1342 تا 1382 ساختار تشکیلاتی سازمان گردشگری در کشور مدام در حال تغییر بوده است و تاکنون نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا نماید و در حال حاضر نیز با سازمان میراث فرهنگی ادغام گردیده است. ادغام این دو سازمان با این راهبرد بود که گردشگران، گردشگران فرهنگی هستند و باید به وسیله سازمانی که از ادغام این دو تشکیل می‌شود، مدیریت شوند. چرا که توسط آن می‌تواند به تقویت بخش میراث کشور کمک کند. نکته‌ای که در این میان از آن غافل مانده‌ایم اینست که باید بپذیریم گردشگری یک تجارت است و تا وقتی فضای تجاری را برای گردشگری آماده نکنیم نمی‌توانیم به عنوان یک کشور گردشگرپذیر معرفی شویم. به عبارت دیگر در زمینه گردشگری بیش از آنچه باید دغدغه میراث داشته باشیم باید دغدغه مسایل تجاری گردشگری را در کشور داشته باشیم. انجام تبلیغات مناسب، تسهیل فعالیت‌های پولی و بانکی در بخش گردشگری توسعه حمل و نقل و تقویت بخش خصوصی و شرکتهای فعال گردشگری، افزایش هتل‌های استاندارد، حمایت و فعالیت دفاتر گردشگری در خارج از کشور، آموزش کارکنان حرفه‌ای و … بخشی از دغدغه‌های گردشگری کشور می‌تواند باشد.

ارزش مشترک: آیا گردشگری به عنوان یک ارزش مشترک در نهادها و سازمانهای متعدد و مسئول وجود دارد یا خیر؟ آیا گردشگری بین‌المللی به عنوان یک ارزش مشترک در استراتژی حاکم بر کشور و یا در بخش خصوصی تعریف شده یا فقط راجع به آن حرف زده می‌شود؟ تا روزی که هر پدیده سازمانی مبتنی بر ارزش مشترک و فرهنگ ویژه نباشد قطعاً نمی‌تواند زیرساخت محکمی برای سایر قسمت‌ها باشد.

سیستم: ما نمی‌توانیم سلیقه‌ای برخورد کنیم زیرا گردشگری یک پدیده استراتژیک و بلندمدت است و نیازمند نظام هستیم، نگاه نظام گونه و رفتار نظام گونه و تار روزی که فرایندها و ساز و کارها کاملاً محقق نشوند و سیستم حاکم نباشد جذابترین پدیده گردشگری مدت کوتاهی به طول نخواهد کشید.

کارکنان حرفه‌ای: باید از پرسنل متخصص، علاقه‌مند و با تجربه استفاده کنیم و از گماردن افرادی که اطلاعاتی ندارند پرهیز کنیم، چنانچه می‌خواهیم در زمینه توریسم ورزشی یا توریسم درمانی کار کنیم باید از افرادی استفاده کنیم که در این زمینه مهارت، تجربه و اطلاعات علمی و حرفه‌ای لازم را داشته باشند باید بر روی توانایی‌های بخش خصوصی که از مهمترین ارکان پیشرفت گردشگری هستند به طور جدی حساب باز کنیم و تمام قوانین کشور را برای رشد و شکوفایی گردشگری در کشور تغییر دهیم.

مهارت: امروز دنیای بازاریابی گردشگری، دنیای مهارتهای نوین است و کشورهایی موفق می‌شوند که بتوانند کارکنان خود را با انواع مهارتها تربیت کنند. امروزه هر گردشگری که وارد کشور شود اکثر سازمانها و موسسات خصوصی و دولتی به نوعی درگیر آن خواهند شد و تمام این افراد می‌بایست آموزشهای حرفه‌ای لازم را دیده باشند.

سبک مدیریت: سبک مدیریت گردشگری متفاوت با بسیاری از پدیده‌هاست. باید دقت کنیم تا در سبک مدیریت چنان رفتار کنیم تا آنچه مورد انتظار گردشگران هست ایجاد کنیم و آن را حفظ کنیم.

 

روش های قیمت گذاری در صنعت گردشگری

 

چهار روش برای قیمت گذاری وجود دارد:

1) قیمت گذاری مبتنی بر هزینه
بسیاری از شرکت ها برای رسیدن به اهداف خود از قیمت گذاری کل هزینه و یا قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی استفاده می کنند.بعضی از شرکت های گردشگری ترکیب و آمیخته ای از قیمت گذاری نهایی و هزینه کل را پیشنهاد می کنند که بر مبنای سطح مخارج ثابت و میزان نوسانات تقاضا استوار گردیده است.این روش عوامل متعددی را در بر می گیرد و به ویژه بخش های مختلف بازار در پرداخت، درجه فصلی بودن و نیاز به مشارکت در هزینه های ثابت بالا را در بر می گیرد.قیمت گذاری نهایی به هزینه هایی توجه دارد که با افزایش مشتریان زیاد می شود و هزینه های ثابت را کنار می گذارد.

2) قیمت گذاری مبتنی بر رقابت
این روش در شرایط رقابت گسترده به چشم می خورد.بنگاه های پیشرو روند قیمت گذاری را تعیین و دیگران این الگو را دنبال می کنند، یعنی در واقع از آن الگوی قیمت تبعیت می کنند.گاهی از این اقدام تحت عنوان قیمت گذاری بر اساس نرخ معمول یاد می شود.

3) مناقصه رقابتی
این روش یکی از مهم ترین روش های قیمت گذاری در صنعت گردشگری است.در زمان ارائه خدمات تغذیه، امکانات حمل و نقل و سایر بخش های عملیاتی تعدادی از شرکت های گردشگری به بنگاه عرضه کننده یا امضا کننده قرارداد پیشنهاد مناقصه می دهند.هرچند که بیشتر مزایده ها بعدی کیفی دارند، بیشتر تصمیمات بر اساس قیمت گرفته می شود.یعنی پایین ترین حد مزایده ، در قرارداد برنده است.

4) قیمت گذاری بازارگرا
در این روش، قیمت گذاری باید با سایر جنبه های راهبرد بازاریابی ارتباط تنگاتنگی داشته باشد.قیمت، وضعیت یابی و فعالیت های تبلیغاتی سه عامل مهم و پیوسته ای هستند که هماهنگی و تناسب دقیقی می طلبند.بسیاری از متصدیان بازار گردشگری از این روش استفاده میکنند.
قیمت گذاری بازارگرا بیشتر در اندیشه این امر است که بازار در شرایط بازاریابی معین چه چیزی را تحمل خواهد کرد.

مقالات مرتبط
مدیریت تحول در سازمان
اهمیت مدیریت تحول در سازمان مدیریت تحول در سازمان تحول سازمانی به نوعی استراتژی بهسازی سازمان می گویند که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶0 مطرح شد. بر اساس آن پویایی گروه تئوری و عمل مرتبط با ...
رفتارسازمانی
رفتارسازمانی چیست؟ رفتارسازمانی چرا مردم در یک محیط سازمانی به روش خاصی رفتار می کنند؟ عوامل موثر بر عملکرد شغلی، تعامل کارکنان، تعهد شغلی، رهبری و سبک های مدیریتی چیست؟ افراد برای این دهه ها ...
ابعاد، مراحل و اهرم های روانی تکنیکی در مهندسی فروش مهندسی فروش را به عنوان دانشی نوظهور، می‌توان حاصل پیشرفت و گسترش تکنولوژیک دانش جوامع بشری‌، تنوع و تعدد محصولات، مشابهتهـای فنی و تکنیکی کالاها و رقابت نزدیک شرکتهای مختلف ...
مدیریت mba
مدیریت MBA و اهمیت آن در دنیای امروز اهمیت مدیریت MBA توسعه و پیشرفت کشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی می باشد. با بهبود مدیریت میتوان بهره وری ...
اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره و فرآیند مذاکره اصول مذاکره مذاکرات مبتنی ‌بر موضع‌گیری به دلیل از بین بردن روابط انسانی، موجب قفل شدن مسیر مذاکرات می‌شود. از این رو رعایت اصولی که به ایجاد روابط انسانی کمک ...
مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست چیست؟ مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) از سه کلمه بهداشت، ایمنی و محیط زیست تشکیل شده است.علم و هنر تأمین بالاترین سطح سلامت ...
دوره های آموزشی مرتبط
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 350,000 تومان
دوره مدیریت ارتباط با مشتری
تعداد ساعات دوره : 16 الی 32 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 300,000 تومان
تعداد ساعات دوره : 16 الی 32 ساعت ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 450,000 تومان
تعداد ساعات دوره : 3 ماه ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 2,886,000 تومان
تعداد ساعات دوره : 24 ساعت
نوع گواهینامه : معتبر و بین المللی
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 320,000 تومان
مسئولین دفاتر
تعداد ساعات دوره : 16 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : حضوری
قیمت : 370,000 تومان
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان
کلیک کنید تماس با ما در واتس اپ