آموزش سازمانی

آموزش سازمانی :

در سالیان نه چندان دور تفکر اصلی بر این بود که یادگیری، کار و زندگی از هم منفک و جدا هستند. به همین دلیل آموزش هنگامی بهینه و درخور محسوب می‌شد که قبل از آغاز فعالیت کاری به افراد داده می‌شد. در این نظریه آدمی زمانی را برای آموزش صرف می‌کرد و سپس به سمت کار و زندگی حرکت می‌نمود و دیگر برای آموزش زمانی نداشت. در حال حاضر این تفکر در جامعه جهانی و در عرصه‌های مختلف جایگاهی ندارد و آموزش جزء جدانشدنی وجود آدمی گردیده است. هر سازمان برای نیل به اهداف خود به کارکنانی فعال و قابل انعطاف با شرایط مختلف نیاز دارد. هنگامی که سازمان به اجرای سیستمهای پویای آموزش و بهسازی نیروی انسانی اهتمام بورزد، نیروی انسانی عضو قابلیت انعطاف‌پذیری با شرایط مختلف سازمان را پیدا خواهد کرد، به عبارت دیگر آموزش و بهسازی اقدامی کارآمد از سوی مدیر سازمان در جهت بالا بردن سطح شایستگی اعضای سازمان است.

منابع انسانی:

امروزه نیروی انسانی مهم‌ترین عامل مولد است، در گذشته اعتقاد بر این بود که سرمایه و منابع مادی روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می‌کند اما در جهان کنونی منابع انسانی کارآمد در این امر تاثیر اصلی را دارد. منابع انسانی کارآمد باعث افزایش سرمایه، بهره‌برداری از منابع مختلف جامعه و ساخت و تولید روزافزون می‌گردد؛ به عبارت دیگر منابع انسانی کارآمد پیشبرد جامعه در راستای توسعه ملی را تضمین می‌کند. کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.

جهت شرکت در دوره  مسئول دفاتر اینجا کلیک کنید 

 مسئول دفاتر :

همانطور که می دانیم یک مسئول دفتر خوب، اگر به‌ درستی مورد استفاده قرار گیرد عامل مهمی در افزایش بهره‌ وری مدیران پرمشغله است. با توجه به اهمیت بسیار زیاد روابط عمومی در علوم مختلف در دنیای امروز خصوصا علم بازاریابی، شغل مسئول دفتر، به یک لزوم برای شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی تبدیل شده است و داشتن دانش، مهارت و آگاهی از کلیه استانداردهای آموزشی این شغل به یک امر بدیهی تبدیل شده است.از این رومؤسسه هادی در صدد برگزاری دوره ای تحت عنوان مسئولین دفاتر برآمده است. این دوره در جهت ارتقاء دانش و تسهیل در انجام امور جاری و بهبود کار و کارایی بهتر در امور محوله مسئولین محترم دفاتر برگزار می گردد. بدیهی است که این امر نقش مهمی در ارتقاء عملکرد مدیران و کمک به بهروری بیشتر در مجموعه مدیریتی خواهد داشت .

مدیریت منابع انسانی :

مدیریت منابع انسانی یا به اختصار منابع انسانی (به انگلیسی( Human resources: management: عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد.در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت‌رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلاء می ساند. مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌ها، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد. واحدها و بخش‌های مدیریت منابع انسانی ، خصوصاً مسئول عده‌ای از فعالیت‌ها، از جمله استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و پاداش و جزا (برای مثال مدیریت سیستم حقوق و مزایا) می‌باشد. همچنین مدیریت منابع انسانی به روابط صنعتی توجه دارد، که همان تعادل در اعمال سازمانی با قوانین ناشی از بحث‌های بین کارکنان و مدیران و قوانین دولتی می‌باشد.

جهت شرکت در دوره های منابع انسانی کلیک کنید 

مدیریت ارتباط با مشتری

حضور در بازار پرتلاطم رقابت، سازما نها را به استفاده از رویکردهای نوین جهت نگهداشت مشتریان جاری، شناسایی و جذب مشتریان جدید سوق داده است. داده کاوی به فهم مشتری های خود کمک می کند. مدیریت ارتباط با مشتری نمی‌تواند بدون ردیابی الگوهای درون داده های مشتری انجام شود. از وقتیکه هدف داده کاوی، به استخراج الگوهای معنی دار و روابط مجموعه داده های بزرگ می‌پردازد، داده کاوی می‌تواند روابط با مشتری را مجددا تعریف کرده و ارتقا دهد. خوشبختانه، سازمانهای ارتباطاتی بیشتر از هر فرد دیگری مشتری هایشان را می ‌شناسند. آنها می دانند که چه فردی مشتری است. به سادگی قادر به پیگیری فعالیتهای مشتریان خود هستند. حجم بزرگی از داده که توسط سازمانهای ارتباطاتی تولید می‌شود، به روش های سنتی و با استفاده از آنالیز داده ای دستی، قابل تجزیه و تحلیل نیست. همین موضوع دلیل ایست که چرا تکنیک های داده کاوی متفاوتی باید به کار گرفته شوند.​

جهت شرکت در دوره مدیریت ارتباط با مشتری اینجا کلیک کنید 

5 روش برای افزایش و کاهش عملکرد منابع انسانی 

از نظر محققان علم مدیریت پنج نوع فضا و جو روانی در سازمان وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش و یا کاهش میل کارکنان برای تغییر در محیط کار گردد، این پنج فضا به صورت خلاصه به این شرح هستند:

 • فضای مانع تراش: در این فضا سرپرست به طور کلی با آنچه که کارکنان در دوره آموزشی خوانده‌اند مخالف است، این مخالفت از یک نوع هراس سرچشمه می‌گیرد. یکی از دلایل این هراس، ترس مدیر از احتمال خواست کارکنان در شیوه رهبری سازمان است. چنین محیطهای کاری مطلوب کارکنان نیست، چرا که در چنین فضایی امکان تعلق واقعی به سازمان و نشان دادن قابلیتهای فردی وجود ندارد.
 • فضای رغبت زدا: در این فضا هم مدیر مخالف اظهار نظر کارکنان است اما این مخالفت را در ظاهر نشان نمی‌دهد. در این فضا مدیر به روشهایی نشان می‌دهد که در صورت هرگونه تغییر در کارکنان از این امر ناراحت می‌شود، به عنوان مثال مدیر آموخته‌های کارکنان را از دوره‌های آموزشی الگوی عملیاتی و اجرایی قرار نمی‌دهد. این فضا در اصطلاح به فضای منجمد معروف است. بسیاری از کارکنان ترجیح می‌دهند که چنین محیطی را ترک کنند، چرا که در چنین فضایی کارکنان اجازه ندارند دانسته‌های خود را به کار برند.
 • فضای خنثی: در این فضا مدیر شرایطی منفعل را در پیش می‌گیرد؛ در این فضا مدیر از کارکنان می‌خواهد که فقط وظایف محوله خود را انجام دهند. در صورتی که نتایج منتج از شرکت در دوره‌های آموزشی باعث تغییری شود که با انجام امور محوله منافات نداشته باشد مدیر واکنشی نشان نمی‌دهد، در غیر این صورت مدیر نقش مانع‌تراش و رغبت‌زدا را ایفا می‌کند.
 • فضای ترغیب کننده: درچنین فضایی مدیر کارکنان را برای یادگیری بیشتر ترغیب می‌کند و از آنها می‌خواهد که آنچه را که آموخته‌اند گزارش دهند. در چنین فضایی مدیر و کارکنان همراه هم هستند و می‌خواهند با کمک هم موقعیت سازمان را ارتقاء ببخشند.
 • فضای درخواست‌کننده: در چنین فضایی، مدیر از فراگرفته‌های کارکنان آگاهی و اطمینان دارد. در چنین فضایی مدیر اطمینان می‌دهد که از آموخته‌های کارکنان در روند حرکت سازمان استفاده می‌کند، مدیر برای اطمینان نهایی کارکنان حاضر می‌شود که با کارکنان برای استفاده از آموخته‌هایشان قرارداد امضاء کند. در جهان واقعی یک مدیر واقعی باید تمام سعی خود را به کار برد تا سازمان تحت امرش در فضاهای مانع‌تراش، رغبت‌زدا و خنثی قرار نگیرد.

جهت شرکت در دوره های اموزشی هادی با شماره تلفن :02188241677 تماس حاصل فرمایید 

یا به سایت https://hadi-ac.com/ مراجعه فرمایید 

  مقالات مرتبط
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت منابع انسانی چیست ؟ مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی (Human resource management) عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست پیدا ...
  اخلاق در مدیریت اخلاق در مدیریت  اخلاق در سازمان‌ها شامل اخلاق فردی مدیر و پیام‌هایی است‌که فعالیت سازمان ارسال می‌کند. رهبری اخلاقی و نقش کلیدی آن در شکل دادن به ...
  مدرک منش گری مدرک منشی گری اموزشگاه هادی اقدام به برگزاری کلاس های اموزشی مدرک منشی گری کرده است که در پایان ان دوره مدرک وزارت علوم داده میشود که مدرک رسمی و قابل ترجمه است. اگر فردی منظم ...
  سبک های مدیریتی
  6 سبک مدیریتی مدرن سبک های مدیریتی برای شرکت در دوره های مدیریت موسسه هادی کلیک کنید   1- سبک دستوری در سبک مدیریتی دستوری، یا مدیریت اجبار، هدف اطاعت فوری از جانب کارکنان است. مدیر از نوع ...
  آموزش مدیریت زمان
  آموزش مدیریت زمان تا کسب موفقیت های بزرگ مدیریت زمان تا کسب موفقیت های بزرگ از "مدیریت زمان تا کسب موفقیت های بزرگ"، نشان دهنده ی اهمیت برنامه ریزی و مدیریت آن در کسب موفقیت های بزرگ در زندگی است پس در این ...
  دوره آموزشی مدیریت منابع انساني
  اهداف و وظایف مدیران منابع انسانی مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرایند جذب، آموزش، ارزیابی و جبران خدمت کارکنان؛ و هدف آن کسب اطمینان از جذب و نگهداری منابع انسانی شایسته در سازمان به ...
  نظرات شما
  هنوز دیدگاهی ثبت نشده
  تلفن مشاوره مشاوره رایگان