استخدام در دنیای امروز

استخدام در دنیای امروز

 استخدام شدن در شرکت های جهان را می توان ارزوی هرکسی در زندگی دانست. ولی پاس شدن و رد شدن از فیلترهای این شرکت ها  داشتن توانایی های است که با اموزش انها میتوان وارد این شرکت ها شد

   استخدام  

منابع انسانی در زمینه استخدام، بازنویسی فرایندهای استخدامی، برنامه ریزی مصاحبه ها برای پردازش کارمندان جدید را مدیریت می کند.

به طور معمول، آنها روش های مؤثر برای استخدام متقاضیان را تعیین می کنند، از جمله ارزیابی اینکه آیا متقاضی بر اساس نیازهای سازمان، مناسب است.

افزایش رقابت جهانی، شرکتها را مجبور کرده تا شیوه است عملیات خود را از شیو ۀ تکراری به شیوۀ خالق تغییر دهند. الزاماتی در ،این تغییر کیفی  برای جذب منابع انسانی در سخنرانی مجموع است کردهها مطرح شرکت های پژوهش در آموزش مهندسی. ، اهمیت این موضوع در بازارکار رقابتی کنونی چندین برابر شده است؛ زیرا یکی از دغدغه های اصلی سازمانها و شرکتها جذب و حفظ کارکنان ماهر و بااستعداد است؛ ازجمله کارکنانی که با الزامات سازمانی و شغلی شرکتها تناسب بیشتری داشته باشند  ، دراین راستا، بسیاری از کشورها و همچنین کسب وکارهای خصوصی و دولتی جهت برآوردن نیازهای درحالت تغیر به تفکر دربارۀ رویکردهای جدید جذب منابع انسانی پرداختهاند و درحال حرکت به سمت الگوهای شایستگی و نظامهای شایستگی محور هستند ، سازمانها از طریق سازماندهی و بهینه سازی فرایند جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی های متناسب با الزامات سازمانی و شغلی بهتر میتوانند درجهت برآوردن نیازهای حال و آینده گام بردارند. الگوهای شایستگی مجموعه ، ای از شایستگی ها را در بر میگیرند که الزمۀ انجام موفقیت آمیز وظایف و مسئولیت های محوله هستند رضایت و همکاران،  لذا در جذب  منابع انسانی، ابتدا باید شایستگی های حرفهای تعیین شوند و به عنوان معیارهای گزینش مدنظر قرار که جذب  چراگیرند بر تحمیل هزینه نابع انسانی فاقد شایستگی،علاوه بر های سنگین و اتلاف وقت و منابع سازمان باعث میشود که سازمان طور اثر ها نتوانند به بخش به هدف جام و راهبردها،جامعهعمل بپوشند.

هدف های استخدام

استخدام و جذب نیرو فرایند نیرویابی کشف و جذب متقاضیان توانا برای اشتغال درسازمان است . همچنین عبارتست از پویشی بر جذب افراد مورد نظر و آماده سازی آنها در جهت به کار گماشتن آنها در مشاغل سازمانی است. پایه و اساس لازم برای جذب استعدادها، تدوین یک طرح است . هدفهای شما چیست ؟ چه نیازهایی برای سال آینده دارید ؟ گردش مالی و محدودیتهای موجود چگونه نیاز شما را به منابع و نیز شناسایی و جذب متقاضیان در دوازده ماه آینده را زیر تاثیر قرار می دهد ؟ منابع و تکنیکهای استخدام، بر حسب نیاز به متقاضیان فعال و منفعل، متفاوت است. بهترین روشها برای دسترسی به متقاضیان منفعل از راه معرفها، کاووش پایگاه داده ها ، سایتهای اینترنتی، انجمن ها و شبکه های محلی است. همچنین روشهای دسترسی به متقاضیان فعال، فهرست متقاضیان جویای کار، چاپ آگهی ، برپایی نمایشگاه ، سایتهای مشاغل و جستجو در پایگاه شرح حال است . در هر حال برای دسترسی به متقاضیان فعال و منفعل، نیاز به برنامه ریزی است

 

جهت ثبت نام در دوره منابع انسانی اینجا کلیک کنید

شرح وظایف مدیر منابع انسانی

تحقیقات نشان می دهد که، شش فعالیت کلیدی مرتبط با افراد شناخته شده است که منابع انسانی باید به طور موثر برای ارزش افزوده یک شرکت به آن توجه کنند.

:این شش فعالیت به شرح زیر هستند

شرح شغل مدیر منابع انسانی

  1. مدیریت موثر و مبتنی بر افراد.
  2. ارزیابی عملکرد
  3. گسترش مواردی که عملکرد فردی و سازمانی را ارتقا می دهد.
  4. افزایش نوآوری، خلاقیت و انعطاف پذیری لازم برای افزایش رقابت.
  5. اعمال رویکردهای جدید در طراحی فرآیند کار، برنامه ریزی، توسعه حرفه ای و تحرکات بین سازمانی.
  6. مدیریت پیاده سازی و ادغام فناوری از طریق بهبود کارایی، آموزش و ارتباط با کارکنان.

 

با توجه به اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی از جمله تأمین نیروی انسانی با حداقل هزینه، پرورش و توسعه استعدادها و مهارت‌های افراد و …، مؤسسه هادی ، ضمن بهره برداری از برترین اساتید کشور در حوزه های مدیریتی، اقدام به ارائه دوره مدیریت منابع انسانی نموده است.

در انتهای دوره نیز امکان اخذ مدرک مدیریت منابع انسانی دارای مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون پرداخت وجه برای شرکت کنندگان مقدورمی باشد.

برچسب ها
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان