آشنایی با مفهوم تفکر استراتژیک و ویژگی های آن

 

تفکر استراتژیک

 

مفهوم تفکر استراتژیک

مدیریت استراتژیک ابزاری برای معرفی مفاهیم و رویکردهاست ، ولی معرفی “تفکر استراتژیک” از طریق تعریف آن کاری کم اثر است که علت این امر در پیچیدگی مفهومی این رویکرد نهفته می باشد. تعاریف متعددی که برای تفکر استراتژیک ارائه شده هر یک به جنبه هایی از این رویکرد توجه داشته اند ، هر چند هیچیک تمامی ابعاد را در برنداشته اند. در چنین شرایطی بهتر است برای معرفی به جای تعاریف ،به ماهیت و ویژگیهای تفکر استراتژیک پرداخته و بدین ترتیب تلاش شود تا نمای صحیحی از این رویکرد تصویر گردد. تفکر استراتژیک به تحلیل فرصت ها و مشکلات از نگاهی جامع می پردازد و پیامدهای احتمالی کارهای شما را بر دیگران مدنظر قرار می ‏دهد. متفکران استراتژیست تصویر آینده را ترسیم می کنند و رویکردی عملگرا به چالش ها و مسایل روزمره دارند. آنان این کار را طی فرایندی مستمر انجام می دهند و آن را یک اقدام نمی دانند.

 

تعریف تفکر استراتژیک از دیدگاه های مختلف

از دید هنری مینتزبرگ، تفکر استراتژیک یک نمای یکپارچه از کسب و کار در ذهن می باشد. گری هامل  آن را معماری هنرمندانه استراتژی برمبنای خلاقیت و فهم کسب و کار توصیف می کند. رالف استیسی  آن را طرح ریزی برمبنای یادگیری می شناسد. هریک از این تعابیر نمایی از این رویکرد را ارائه می کنند، بدون آنکه هیچ یک مدعی بیان تمامی این رویکرد باشند. هامل و پراهالاد تفکر استراتژیک را شیوه خاصی برا ی اندیشیدن می دانند که میتوان آن را مهارت معماری استراتژی دانست. مینتز برگ تفکر استراتژیک را مبنایی برای خلق استراتژی قاعده شکن کاری که فرایندهای برنامه ریزی قادر به انجام آن نیستند، ذکر می کند. تفکر استراتژیک را می توان به عنوان مبنایی برای خلق استراتژی های نو دانست که قادر است قواعد رقابت راتغییر دهد و چشم اندازی کاملا متفاوت از وضع موجود را ارایه دهد.

برخی از مزایای تفکر استراتژیک 

تفکر استراتژیک مزایای شخصی و حرفه‌ای ارزشمندی دارد. مثلا اعتماد و همکاری همکاران با هم، مدیران و افراد تحت سرپرستی. یا موارد دیگری مثل هماهنگی. هارمونی برای انسان لذت‌بخش است و هماهنگی نیز از جنس هارمونی است. هماهنگی لذت‌بخش است. هم‌سویی و آینده‌نگری. هیچ کس از ساز مخالف خوشش نمی‌آید. تعهد. بهبود عملکرد. و مهم‌تر از همه این که در اثر تفکر استراتژیک فرهنگی متولد می‌شود که در آن تفکر ناب ارزش پیدا می‌کند. ذهن ما پر است از تاریخ تفکر و خالی از خود تفکر. حالا وقت بالا زدن آستین‌هاست.

ویژگی های تفکر استراتژیک

لیدکا برا ی تفکر استراتژیک پنج ویژگی قائل است :

  • نگرش سیستماتیک
  • تمرکز بر هدف
  • فرصت جویی هوشمندانه
  • تفکر در زمان
  • فرضیه سازی

نگرش سیستماتیک :

تفکر استراتژیک بر مبنای نگرش سیستمیک شکل می گیرد. یک متفکراستراتژیک باید یک سیستم کامل از ارزشها را در ذهن خود ایجاد کرده و ارتباط بین اجزای آن را به خوبی درک کند . پورتر در این خصوص معتقد است که استراتژی یک نگرش تمام نگر ویکپارچه است، هر چند فعالیت های مجزا و متنوع زیادی در آن وجود دارد .بدون نگرش سیستمی، بهینه سازی امکان پذیر نمی باشد . زیرا بیشینه کردن یک بخش، ممکن است به از دست رفتن خصوصیات مهم و حیاتی بخش دیگری از سیستم منجر شود.

تمرکز بر هدف :

تفکر استراتژیک جهت گیری سازمان رامشخص می سازد و آن را در کانون توجه سازمان قرار می دهد . این تمرکز به سازمان و افراد اجازه می دهد تا تمامی انرژی خود را در این جهت صرف کنند.

فرصت جویی هوشمندانه :

در تفکر استراتژیک، کشف فرصتها و بهره گیری از آنها یک اصل مهم محسوب می شود. این ویژگی به مفهوم استقبال از تجارب و موضوعات جدید است و سازمان را برای اتخاذ استراتژی های تازه در جهت فرصتهای جدید آماده می سازد. تفکر استراتژیک برای درک فرصت های جدید به صدای ناموزون افراد عاصی در سازمان گوش می سپارد و توان درک شرایط مناسب برای تغییر استراتژی را دارا می باشد.

تفکر در زمان :

تفکر استراتژیک، تفکری در طول سازمان است که گذشته ، حال و آینده رابه هم پیوند می دهد. استراتژی نیز پلی بین حال (وضع موجود) و آینده (وضع مطلوب) است. درتفکر استراتژیک باید آینده را بر مبنای توانمندی های امروز (که دستاوردهای گذشته سازمان است) خلق کرد.

فرضیه سازی :

فرضیه سازی، حلقه واصل بین خصوصیات خلاقانه و تحلیلی تفکر استراتژیک است.تفکر استراتژیک هم خلاق است و هم ازابزار تحلیلی بهره می جوید.این تلفیق از طریق فرضیه سازی (خلاقیت) و آزمون فرضیه (تحلیل) صورت می پذیرد.فرضیه سازی یک سوال بدیع را مطرح می سازد”. چه می شود اگر.…؟ “و سپس پاسخ از طریق آزمون فرضیه به طریق تحلیلی تامین می شود.

رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک

فکر و برنامه ریزی استراتژیک می توانند در کنار هم نقش مکمل داشته باشند.در این رویکرد، تفکر استراتژیک چشم انداز می آفریند و برای تبیین و پیاده سازی آن از ابزار برنامه ریزی استراتژیک استفاده می شود.

در تفکر استراتژیک تصویر بزرگ و یکپارچه و در عین حال کلی و فاقد دقت از محیط کسب و کار شکل می گیرد. این شیوه نگرش لازمه کشف قواعد اثربخش و به کار گیری آن ها در راستای پاسخ به مشتری است. در حالی که برنامه ریزی استراتژیک با تمرکز بر روی چشم انداز و جزئیات استراتژی خلق شده، داده های دقیق برای پیاده سازی اس تراتژی را فراهم می سازد. تفکر استراتژیک جهت گیری مناسب سازمان را مشخص می سازد و برنامه ریزی استراتژیک سازمان را در جهت مشخص شده به پیش می برد. تفکر استراتژیک با سنتز عوامل مؤثر محیطی و درونی تصویر یکپارچه ای از فضای کسب و کار را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ های خلاقانه و بدیع به نیازهای بازار فراهم می سازد و برنامه ریزی استراتژیک با با روش های تحلیلی، اهداف استراتژیک را به برنامه ها و اهداف سالیانه و کوتاه مدت تبدیل کرده و گام های لازم برای پیاده سازی استراتژی خلق را فرموله می کند.

از یک دیدگاه، تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک دو مفهوم جدا از هم هستند و برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که بعداز تفکر استراتژیک اتفاق می افتد.

مقالات مرتبط
دوره مدیریت استراتژیک
دوره مدیریت استراتژیک و اهمیت آن مدیریت استراتژیک به نظر شما چرا بعضی از شرکت‌های بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تأسف بار تنزل یافته‌اند ...
دانش TRIZ
دانش TRIZ چیست؟ مقدمه دانش TRIZ واژه TRIZ از حروف اول کلمات  روسی «Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch»  تشکیل شده است است که برابر انگلیسی آن عبارت «Theory ...
مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک چیست؟ مدیریت استراتژیک مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم سازمان می باشد و توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان ، به ...
شیوه های مدیریت استراتژیک
شیوه های مختلف مدیریت استراتژیک به طور کلی و از دیدهای مختلف، واژه استراتژی دارای معانی و کاربردهای متفاوتی از جمله طرح و نقشه (نوع مسیر اقدام آگاهانه و مورد نظر یک رهنمود یا مجموعه ای از آنها برای برخورد با ...
برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک ، برنامه ریزی مداوم، نظارت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی همه چیزهایی است که برای سازمان برای رسیدن به اهداف و اهداف آن ضروری است.. فرایند مدیریت ...
محیط نرم افزار فتوشاپ
آشنایی با قسمت های مختلف محیط photoshop   محیط نرم افزار فتوشاپ آشنایی با قسمت های مختلف محیط نرم افزار photoshop نرم افزارphotoshop به چند بخش اصلی تقسیم می شود که شامل menu bar(نوار دستورات)، option bar(نوار ...
دوره های آموزشی مرتبط
استراتژی-اقیانوس-ابی
تعداد ساعات دوره : 16 ساعت
نوع گواهینامه : وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت :
تعداد ساعات دوره : 16 الی 32 ساعت ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 450,000 تومان
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان